KORTTIDSBOENDE


Furuhöjden har sedan många år samarbete och/eller avtal med ett flertal kommuner i Stockholms Län för korttidsboende, avlastning och växelvård. Det är biståndshandläggaren i din kommun som avgör om du eller din närstående får komma till oss.

För mer information angående korttidsboende/avlastning/växelvård vänligen ring biståndshandläggaren i din kommun.