FÖRETAGSPRESENTATION

Kontaktuppgifter
Reaktivering Furuhöjden AB
Gribbylundsvägen 75
187 68 Täby
T. 08 630 89 03
Epost: info@furuhojden.com
Fakta

Företaget Reaktivering Furuhöjden AB bildades 1992 och driver Furuhöjdens Rehabiliteringshem sedan 1993 med inriktning rehabilitering efter akutsjukvård, planerad neurologisk och onkologisk rehabilitering och korttidsvård och avlastning. Vi arbetar på uppdrag av landsting, kommuner, privatpersoner och försäkringsbolag.

Vi har plats för 44 patienter för inneliggande rehabilitering och 2016 hade vi glädjen att få rehabilitera ca 1800 personer.
Personal
Administration

Administrationen består av 7 personer. Se även kontakta oss.
Vård- och rehabpersonal

Furuhöjden har sedan starten 1993 arbetat i tvärprofessionella rehabteam, vilket var en av hörnstenarna när verksamheten bildades. Vi har fyra arbetslag med tvärprofessionella rehabteam, ett på varje avdelning. Med ca 100 medarbetare täcker vi verksamhetens behov dygnets alla timmar, året runt.

Vi har årlig kompetensutveckling med t ex seminarier, kurser och/eller annan utbildning för att personalen ska ha aktuell kunskap med grund i verksamhetsplanen.
Läkare

Medicinskt ansvarig läkare är Hassan Abbaszadegan, ortopedspecialist sedan 1983 och medicinskt ansvarig läkare på Furuhöjden sedan starten 1993.

Våra övriga läkare är specialistkonsulter inom sitt område och har uppdrag av Reaktivering Furuhöjden AB. Vi har fem kardiologer, fyra kirurger och fem ortopeder. Alla med specialistkompetens.
Sjuksköterskor

Större delen av våra sjuksköterskor har mer är fyra års yrkeserfarenhet. De har erfarenhet inom områdena ortopedi, thoraxkirurgi och kirurgi. C:a 1/3 av sjuksköterskorna har mer än fyra års erfarenhet inom multitrauma och specialiserad kirurgisk rehabilitering.

Furuhöjden har en anställd sjuksköterska med magisterexamen inom hygien och mikrobiologi. Därutöver har vi en sjuksköterska som våren 2016 kommer att påbörja en magisterutbildning inom området omvårdnad. Furuhöjden uppmuntrar till utveckling och kunskapsinhämtning för all personal.
Undersköterskor

Övervägande delen av våra undersköterskor har mer än 10 års yrkeserfarenhet samt väl utvecklad kunskap i rehabilitering .
Paramedicinsk personal

Även vår paramedicinska personal har lång yrkeserfarenhet. En fysioterapeut samt en arbetsterapeut har magisterexamen.

Vår kurator är utbildad i psykoterapi Steg 1 och har lång yrkeserfarenhet inom thorax, kirurgi, ortopedi och onkologi.
Kök och städ

Vi har fyra kockar med lång erfarenhet inom storkök och restaurangverksamhet.

Vi har två anställda lokalvårdare.
Övriga

Dietist-, logoped- och psykologkonsult tillkallas för de patienter som har behov av dessa specialiteter.
Kollektivavtal

Kollektivavtal är tecknat med Vårdföretagarna.
Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro under 2015, 6 %.
Historik/ ägarförhållanden

Under flera år arbetade sjuksköterskorna Ewa Einerth och Eva Soldan tillsammans på ortopeden på Danderyds sjukhus. De upptäckte att det var svårt att hitta rehabiliteringsplatser åt patienterna och de kände också att patienterna inte var riktigt delaktiga i sin egen träning och planering.

Ewa och Eva undersökte marknaden för att se om och hur man fick bedriva vård och rehabilitering i privat regi. De tog även reda på om det fanns tillräckligt stort intresse från sjukhus, landsting, och kommuner. Signalerna var positiva så år 1990 bildade de ett aktiebolag, Reaktivering Furuhöjden AB, som driver Furuhöjden Rehabiliteringshem.

Våren 1992 började ett intensivt arbete med att planera och fundera på ritningar, lokaler och utrustning. Hösten 1992 sattes första spadtaget i marken och idén hade blivit verklighet. Rekryteringen av rätt personal påbörjades och den 27 april 1993 invigdes Furuhöjden med 30 platser och redan den 3 maj samma år skrevs de första fem gästerna in. En blygsam början som sedan har utvecklats till dagens framgång.

Efterfrågan på rehabiliteringsplatser har ökat efterhand och år 2001 var det dags för en utbyggnad. 14 nya platser tillkom och idag bedrivs vård och rehabilitering för totalt 44 inneliggande gäster samt dagvårdsrehabilitering.

Mer information om Reaktivering Furuhöjden ABs styrelse, ägarförhållanden samt bokslut och nyckeltal finns på allabolag.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *