Information till remitterande enheter Remittenter inom slutenvård- thorax, ortopedi och allmän kirurgi: Vi använder journalsystemet Take Care och kan ta emot elektroniska remisser. För er som inte har Take Care går det bra att faxa remiss till 08-630 89 09. Viktigt att ni avidentifierar remissen innan ni faxar den. NoteraRead More →

Bokningsinformation Efter akutsjukvård Vi har avtal med Stockholms Läns landsting för rehabilitering efter akutsjukvård inom ortopedi, thoraxkirurgi och allmänkirurgi. Patientens behov av rehabilitering efter den akuta sjukvården bedöms av den opererande läkaren som sedan skickar remiss till Furuhöjden. Vår intagningssjuksköterska bedömer remissen och kontaktar avdelningen för bokning av plats. PatientavgiftRead More →